LOADING...

ระบบ PBTS คืออะไร

ระบบ PBTS คือระบบที่ใช้ส่งคำสั่ง Block Trade ระหว่างผู้แนะนำการลงทุนและทีมงาน Block Trade ของ บล. เกียรตินาคินภัทรแทนการใช้โทรศัพท์แห่งแรกในประเทศไทย บล. เกียรตินาคินภัทรได้พัฒนาระบบ PBTS เพื่อจุดประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนให้สามารถส่งคำสั่งและทำงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากผู้แนะนำการลงทุน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ผู้ลงทุนหรือลูกค้า ได้รับประโยชน์จากการที่ผู้แนะนำการลงทุนใช้ระบบ PBTS ด้วยเช่นกัน

ใครที่สามารถใช้ระบบ PBTS

ผู้แนะนำการลงทุน (IC หรือ Marketing) โบรคเกอร์ใดก็ได้ สามารถสมัครใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีที่ บล. เกียรตินาคินภัทร อย่างไรก็ตามลูกค้าไม่สามารถใช้งานระบบ PBTS ได้โดยตรง ระบบดังกล่าวใช้สำหรับผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น

ทำไมควรใช้ระบบ PBTS

ทำงานได้ทุกที่ แค่มีอินเตอร์เน็ต

ระบบ PBTS เป็นระบบ Web base ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมี Account กับเรา

ระบบส่งคำสั่ง Block Trade ที่ชาญฉลาด

ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วแทนการโทรศัพท์ หมดปัญหาการรอสาย และยังช่วยผู้แนะนำการลงทุนในการตรวจสอบการส่งคำสั่งให้แม่นยำ ด้วยฟังก์ชั่น เพิ่ม/ลดราคาหุ้นอ้างอิงตาม Tick Size, แสดง Initial Margin (IM) และจำนวนสัญญาขั้นต่ำของหุ้นอ้างอิงรายตัวแบบอัตโนมัติ

ให้ข้อมูลราคา Real Time เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ

ดูราคาหุ้นอ้างอิงบนหน้าระบบได้แบบ Real time พร้อมกับกดส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันที นอกจากนี้ผู้แนะนำการลงทุนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารจากทีมงาน Block Trade ของเรา ได้อย่างรวดเร็วทันใจผ่านฟังก์ชัน News

ตรวจสอบและติดตามสถานะได้แบบ Real Time

ผู้แนะนำการลงทุนสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการส่งคำสั่งได้แบบ Real Time ทั้งนี้ยังช่วยให้สามารถแจ้งสถานะและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ระบบช่วยเก็บรายการคำสั่งซื้อขาย

รวบรวมข้อมูลฐานะคงค้างการลงทุน Block Trade ของลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือช่วยการคำนวณเพื่อวางแผนการลงทุน

เครื่องมือที่จะทำให้การคำนวณกำไร/ขาดทุนสำหรับผู้แนะนำการลงทุนเป็นเรื่องง่าย สามารถช่วยให้วางแผนการลงทุนได้ล่วงหน้า และสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าได้

ระบบ PBTS คืออะไร

ระบบ PBTS คือระบบที่ใช้ส่งคำสั่ง Block Trade ระหว่างผู้แนะนำการลงทุนและทีมงาน Block Trade ของ บล. เกียรตินาคินภัทรแทนการใช้โทรศัพท์แห่งแรกในประเทศไทย บล. เกียรตินาคินภัทรได้พัฒนาระบบ PBTS เพื่อจุดประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนให้สามารถส่งคำสั่งและทำงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากผู้แนะนำการลงทุน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ผู้ลงทุนหรือลูกค้า ได้รับประโยชน์จากการที่ผู้แนะนำการลงทุนใช้ระบบ PBTS ด้วยเช่นกัน

ใครที่สามารถใช้ระบบ PBTS

ผู้แนะนำการลงทุน (IC หรือ Marketing) โบรคเกอร์ใดก็ได้ สามารถสมัครใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีที่ บล. เกียรตินาคินภัทร อย่างไรก็ตามลูกค้าไม่สามารถใช้งานระบบ PBTS ได้โดยตรง ระบบดังกล่าวใช้สำหรับผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น

ทำไมควรใช้ระบบ PBTS

ทำงานได้ทุกที่ แค่มีอินเตอร์เน็ต

ระบบ PBTS เป็นระบบ Web base ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมี Account กับเรา

ระบบส่งคำสั่ง Block Trade ที่ชาญฉลาด

ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วแทนการโทรศัพท์ หมดปัญหาการรอสาย และยังช่วยผู้แนะนำการลงทุนในการตรวจสอบการส่งคำสั่งให้แม่นยำ ด้วยฟังก์ชั่น เพิ่ม/ลดราคาหุ้นอ้างอิงตาม Tick Size, แสดง Initial Margin (IM) และจำนวนสัญญาขั้นต่ำของหุ้นอ้างอิงรายตัวแบบอัตโนมัติ

ให้ข้อมูลราคา Real Time เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ

ดูราคาหุ้นอ้างอิงบนหน้าระบบได้แบบ Real time พร้อมกับกดส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันที นอกจากนี้ผู้แนะนำการลงทุนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารจากทีมงาน Block Trade ของเรา ได้อย่างรวดเร็วทันใจผ่านฟังก์ชัน News

ตรวจสอบและติดตามสถานะได้แบบ Real Time

ผู้แนะนำการลงทุนสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการส่งคำสั่งได้แบบ Real Time ทั้งนี้ยังช่วยให้สามารถแจ้งสถานะและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ระบบช่วยเก็บรายการคำสั่งซื้อขาย

รวบรวมข้อมูลฐานะคงค้างการลงทุน Block Trade ของลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือช่วยการคำนวณเพื่อวางแผนการลงทุน

เครื่องมือที่จะทำให้การคำนวณกำไร/ขาดทุนสำหรับผู้แนะนำการลงทุนเป็นเรื่องง่าย สามารถช่วยให้วางแผนการลงทุนได้ล่วงหน้า และสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าได้

สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีที่ บล. เกียรตินาคินภัทร

สนใจติดต่อ

blocktrade@kkpfg.com

02-3059191

สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีที่ บล. เกียรตินาคินภัทร

สนใจติดต่อ

blocktrade@kkpfg.com

02-3059191